Over de stichting

Stichting Jazz in Motion richt zich op het verdiepen en door ontwikkelen van muziekgroepen als uitdragers van de Nieuwe Jazz.

Stichting Jazz in Motion past de Code Cultural Governance, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code toe als onlosmakelijke onderdelen van de activiteiten en bedrijfsvoering. De komende jaren implementeert de stichting de codes verder in de organisatie en neemt ze structureel op in de planning met een implementatieplan. De stichting doet verslag van de resultaten in het jaarverslag.

Rechtspersonen

BTW-nr: NL009283870B01
KVK: 41155891

De functies en namen van de bestuursleden:

Anton Kok – Voorzitter
Aad van Nieuwkerk – Secretaris
Gerrit de Boer – Penningmeester

Beleid en reglementen

Beloningsbeleid
Directie reglement
Belangenverstrengeling procedure