JAZZ IN MOTION

Stichting Jazz in Motion heeft ten doel het bevorderen van de ontwikkeling van de Nieuwe Jazz, waaronder wordt verstaan de hedendaagse Jazz die voortkomt uit de internationale jazztraditie, niet-westerse muziek, pop-, klassieke- en geïmproviseerde muziek en deze muziek ook over de grenzen te brengen, alles in de ruimste zin.

Lees meer over de stichting.

Bekijk het beleidsplan.

Of neem contact op.